ရည်းစားဟောင်းက ဖင်ထောင်ခိုင်းပီးတက်လိုးသွားတာကောင်းနေတာပဲ